„Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozat módosítása

határozat szám: 11/2019 (02.12.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A képviselő-testület megállapítja, hogy Bihari Aranka polgármester 2018. évben a részére járó 39 nap szabadságot kivette. Bihari Aranka polgármester időarányosan 2019. október 31. napjáig 33 nap szabadságra jogosult, szabadságának ütemezését jelen határozat mellékleteként kimutatottak szerint – jóváhagyja

A képviselő-testület a 2/2019. (I. 23.) határozatának további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős: jegyző
határidő: folyamatos