A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

határozat szám: 22/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.

A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: folyamatos