Polgármester beszámolójának elfogadása

határozat szám: 23/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről különös tekintettel a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerű