Javaslat egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló rendelet megalkotására

határozat szám: 25/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás megalkossa a szociális alapellátások biztosításához szükséges rendeletét, és ugyanakkor hatályon kívül helyeződjön a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló 5/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet.

A képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester
határidő: 2019.04.15.