Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

határozat szám: 21/2021 (05.07.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzata 2021. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.

A vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteit, nyilatkozatait a polgármester írja alá.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos