Az orvosi rendelő tetőfelújításáról

határozat szám: 30/2021 (06.14.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Felsőnyárád, Dobó István út 1. szám alatt található orvosi rendelő tetőfelújítására 1.500.000 Ft-ot biztosít 2021. évi költségvetésében.

A polgármester a felújítással kapcsolatos árajánlat kérés, lebonyolítás, szerződés aláírása és egyéb szükséges feladatokat elvégzi.

felelős: polgármester
határidő: folyamatos