Őseink 700 évvel ezelőtt kezdték építeni ezt a települést. Az első okleveles említés Naragh néven 1299-ből származik, így ezt tekinthetjük községünk születésének. A több, mint 700 éves múlt számtalan emléket, a fennmaradásért folytatott küzdelmet, dolgos munkálkodást takar. Az itt élők sokszor kerültek veszélyeztetett helyzetbe, de mindig úrrá tudtak lenni a nehézségeken, s ha kellett újjáépítették falujukat. Nyárád a XVII. század második felében a török pusztítás miatt el is néptelenedett, s csak 1687 után népesült be nagyobb részt református, kisebb részt katolikus lakókkal. A reformátusok fatemplomuk helyett 1793-ban kezdték megépíteni kőtemplomukat, a katolikusok pedig 1842 körül építettek kápolnát. Miután az érsekség plébánia felállítását rendelte el, 1864-re a védőfallal ellátott templom is megépült. Jelenleg is ez a két templom található községünkben.

A szomorú trianoni békeszerződés után 1924-ben törvénybe iktatták a hősök napját.

Ezután a településeken egymás után készültek el az emlékművek az elesett katonák emlékére. Felsőnyárádon a kőszénbányatulajdonos Bódy testvérek állíttattak emlékművet. Edelstein Hermann miskolci kőfaragó alkotása, mely 83 éve állít emléket az 1. világháború 17 helyi áldozatának, melyet később kiegészítettek a 2. világháborúban elesett katonák nevével is. Ettől méltóbb helyet nem is választhattak volna elődeink, hiszen a falu központján a templom közelében magasodik, tetején a magyarság ősi jelképével a karmai közt kardot tartó turulmadárral.

Községünkben a legősibb és legbiztosabb megélhetést évszázadokon keresztül a földművelés adta. Felsőnyárádhoz sok megművelésre alkalmas terület tartozott.

A XX. században azonban a szénbányászatnak volt meghatározó szerepe a település életében. Nemcsak a férfiaknak, de a nők egy részének is a bánya adott munkát, s biztosította a családok megélhetését. A Feketevölgyi Bányaüzem 2000 márciusi bezárása sajnos sok család megélhetését veszélyeztette. Mára azonban sokat javult a helyzet, s a volt bányászati dolgozók új területeken helyezkedtek el. De a bányászhagyományok ápolása máig nagyon fontos maradt számunkra, hiszen a felsőnyárádi szénbányászat nem kevesebb, mint 120 évet ölel fel. Történelem, melyet apáink nagyapáink írtak kemény munkával a fekete gyémántért. Szeretnénk méltóképpen emlékezni az egykoron a föld mélyén dolgozó hősökre.

Községünkben számos intézmény megtalálható: polgármesteri hivatal, óvoda, általános iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, takarékszövetkezet, posta, élelmiszer- és italboltok.

Önkormányzatunk fontosnak tartja a település fejlesztését, minél élhetőbbé, vonzóbbá tenni a lakosság, s az ide látogatók számára. Ennek érdekében igyekszik is minden lehetőséget megragadni.

Képviselő-testületünk munkájának alapköve az együttműködés, a csapatmunka s nem utolsósorban a közösen kialakított cél. Tudjuk, hogy “ahová érdemes eljutni, oda nem vezet könnyű út”, de együtt sokkal könnyebb a nehézségeket legyőzni, s azokon túllépni.