határozat tárgy
31/2019 (04.09.)Rákóczi Szövetség támogatása
32/2019 (04.09.)Választási bizottság póttagjának megválasztása
33/2019 (04.30.)Zárt ülés
34/2019 (04.30.)Településkép védelme tárgyú rendelet felülvizsgálata
35/2019 (04.30.)„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása tárgyú, 29/2019. (IV. 09.) határozat módosítása
36/2019 (05.29.)A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodás kötéséről
37/2019 (05.29.)A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok közbeszerzési eljárás együttes lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás kötéséről
38/2019 (05.29.)„Szolgáltatási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására Mucsonyban és társult településein” tárgyú szerződés jóváhagyásáról
39/2019 (06.17.)Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
40/2019 (06.27.)Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
41/2019 (07.05.)Népkonyhai szolgáltatás biztosítása
42/2019 (07.17.)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása
43/2019 (08.27.)Nyersanyag költség és vendégebédelő étkezési díjának megállapítása
44/2019 (08.27.)Polgármester beszámolójának elfogadása
45/2019 (08.27.)Az önkormányzat 2019. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
46/2019 (08.27.)Választási bizottság tagjainak megválasztása
47/2019 (08.27.)Óvodakezdési támogatás
48/2019 (08.27.)Tanulók beiskolázási támogatása
49/2019 (08.27.)Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés” című alprogramra pályázat benyújtása
50/2019 (08.27.)Nyugat-borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés” pályázat elkészítésével
51/2019 (08.27.)Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című alprogramra pályázat benyújtása
52/2019 (08.27.)Nyugat-borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” pályázat elkészítésével
53/2019 (08.27.)TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” című projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
54/2019 (09.24.)Polgármester beszámolójának elfogadása
55/2019 (09.24.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához csatlakozás
56/2019 (09.24.)Választási bizottság tagjainak megválasztása tárgyú 46/2019. (VIII. 27.) határozatának módosítása
57/2019 (10.22.)Vass Zoltánné alpolgármesteri megbízatása
58/2019 (10.22.)Bihari Aranka polgármester illetményének megállapítása
59/2019 (10.22.)Bihari Aranka polgármester költségtérítésének megállapítása
60/2019 (10.22.)Vass Zoltánné alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása