határozat tárgy
61/2019 (10.22.)Vass Zoltánné alpolgármester költségtérítésének megállapítása
62/2019 (10.22.)Ügyrendi és Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása
63/2019 (10.22.)Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
64/2019 (10.22.)Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában polgármester helyettesítése, tag delegálása
65/2019 (10.22.)Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának delegálása
66/2019 (10.22.)Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának delegálása
67/2019 (10.22.)Dr. Málik János háziorvos tartós helyettesítése
68/2019 (11.19.)Az önkormányzat tulajdonában lévő EHEP T40 részvények értékesítése
69/2019 (11.19.)Zárt ülés
70/2019 (11.19.)A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása
71/2019 (11.19.)2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
72/2019 (11.19.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
73/2019 (11.19.)Vass Zoltánné alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
74/2019 (11.19.)Vass Zoltánné alpolgármester költségtérítésének megállapítása
75/2019 (11.19.)Felsőnyárád Község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjének kiegészítése
76/2019 (11.19.)Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására
77/2019 (12.19.)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
78/2019 (12.19.)Járási startmunka programok benyújtása
79/2019 (12.19.)Lakosok támogatása
80/2019 (12.19.)Felsőnyárád Község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjének kiegészítése