„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozat kiegészítése

határozat szám: 10/2019 (02.12.)

hatályos

Felsőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozatát az alábbi bekezdéssel kiegészíti:

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendeletében a köztisztviselők illetményalapjáról nem döntött, 2018. évben a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft volt.

A képviselő-testület a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozatának további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerű