Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése.

határozat szám: 12/2019 (02.12.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására a következő cégektől kíván árajánlatot bekérni:
- Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi út 5.),
- Bodolai Építőipari Kft. (3521 Miskolc, Nagy László utca 37.),
- Panel Team Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi István utca 14. Tetőtér 1.a.)

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: folyamatos