Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezői feladatainak ellátásával BORSODSZER Építő és Szerelő Kft. megbízása

határozat szám: 19/2019 (03.19.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezői feladatainak ellátásával a BORSODSZER Építő és Szerelő Kft-t (3780 Edelény, Petőfi u. 5.) bízza meg nettó 24.800.184 Ft – bruttó 31.496.234 Ft – összegért.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester
határidő: folyamatos