Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

határozat szám: 2/2019 (01.23.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bihari Aranka polgármester által benyújtott 2019. évi szabadságának ütemezését – jelen határozat mellékleteként kimutatottak szerint – jóváhagyja, részére 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig járó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdésében meghatározott 39 nap szabadság kivételét a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.

Az alpolgármester jogosult a polgármester szabadságának engedélyezésére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős: jegyző
határidő: folyamatos