Stefán Mariann „Felsőnyárád községért” Közalapítvány felügyelő bizottság tagjává választása

határozat szám: 27/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Felsőnyárád községért” Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjává választja Stefán Mariannt (lakhely: 3721 Felsőnyárád, Szabadság 25., anyja neve: Nevelős Marianna) 2019. év április hó 9. napjától határozatlan időtartamra.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerű