„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása

határozat szám: 29/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti, „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázatot kíván benyújtani a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda 3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 10. szám alatt található, 291 hrsz-ú, Felsőnyárád Község Önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére.
A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a pályázattal kapcsolatos előkészítő és tervezési feladatok pénzügyi fedezetét.

A képviselő-testület 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 2.000.000 forint önerőt.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére és benyújtására, és a további szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerű