Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről

határozat szám: 3/2019 (01.23.)

hatályos

Felsőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt vesz a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton, és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvényében rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg a 2019.évre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: 2019.01.25.