Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása

határozat szám: 30/2019 (04.09.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 5.000.- Ft, azaz ötezer forint egyszeri támogatást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület felhívja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős: jegyző
határidő: azonnal