Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése

határozat szám: 4/2019 (01.23.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Nemzetiségi Önkormányzat által SZOC-FP-19-KK kódszámú „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” megvalósításának támogatására benyújtott pályázat megvalósítása, a feladat ellátása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen