Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

határozat szám: 9/2019 (02.13.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét. Az önkormányzat közbeszerzési terve nemleges, melyet jelen határozatával jóváhagy.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen