A Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

határozat szám: 1/2021 (01.13.)

hatályos

Felsőnyárád Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

1./ Elfogadásra kerül a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A módosító okiratot a határozat 1. sz. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

2./ A Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló határozatot legkésőbb 2021. január 15. napjáig megküldöm a Társulási Tanács elnöke részére, annak érdekében, hogy a Társulási Megállapodás módosítása a Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön és az engedélyes esetében a fenntartóváltás megtörténjen.

felelős: polgármester
határidő: 2021.01.15.