Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében urnafal kialakítása kivitelezési munkálataival Sajgó Sírkő megbízása

határozat szám: 12/2021 (02.24.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében urnafal kialakítása kivitelezési munkálataival Sajgó Sírkő Sajgó Barnabás műkőkészítőt (3941 Vámosújfalu, Szabadság tér 8, adószám: 44991881-2-25) bízza meg 1.417.320 Ft + 382.680 Ft áfa, összesen 1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegben.

A munka elvégzésének a helye: Felsőnyárád, külterület, helyrajzi szám: 0129.

A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen