A 2021. évi éves közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról

határozat szám: 15/2021 (03.17.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a 2021. évi éves közművelődési szolgáltatási tervet a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen