Javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

határozat szám: 17/2021 (03.17.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló 9/2021.(III.09.) önkormányzati rendeletét.

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat mellékletét képező rendeletet megtárgyalta és hozzájáruló nyilatkozatát megadja a rendelet elfogadásához.

A hozott döntésről a Társulási Tanács Elnökét 2021. március 31. napjáig értesíteni kell annak érdekében, hogy a rendelet 2021. április 01. napjával hatályba léphessen.

felelős: polgármester
határidő: 2021.03.31.