Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram, „Közösségi terek fejlesztése” kategóriára pályázat benyújtásáról

határozat szám: 18/2021 (03.17.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram keretében, „Közösségi terek fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021/6 kategóriára pályázatot kíván benyújtani.

A pályázat előkészítésével megbízza a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (3630 Putnok, Kossuth út 5., adószáma: 25403194-2-05) gazdasági társaságot.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pályázattal kapcsolatos előkészítő és tervezési feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos