A 2020. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

határozat szám: 22/2021 (05.07.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beterjesztett éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

felelős: polgármester
határidő: azonnal