A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadásáról

határozat szám: 24/2021 (05.07.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás szakmai programját, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: azonnal, ill. folyamatos