A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

határozat szám: 27/2021 (05.21.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról készített beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: folyamatos