Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

határozat szám: 3/2021 (02.11.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, Felsőnyárád Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítom meg.

2. Felsőnyárád Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen