Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében halott hűtő eszközbeszerzésére árajánlatok bekéréséről

határozat szám: 8/2021 (02.11.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstár 1060/3009/719/5/2020 iktatószámú Támogatói Okirata alapján, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében 3.478.597 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatban és a Támogatói Okiratban foglaltak megvalósítása érdekében, halott hűtő eszközbeszerzésére vonatkozóan árajánlatok bekérése szükséges. Árajánlatok benyújtására a következő cégeket kérem fel:
- Csicsi Hűtő Kft. (2120 Dunakeszi, Eisemann Mihály u. 6/A.)
- Frigofrost Kft. (2600 Vác, Fürj u. 8.)
- Thermotechnika-Crown Cool Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 3.)

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen