Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében Projektmenedzsment feladatok ellátására árajánlatok bekéréséről

határozat szám: 9/2021 (02.11.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstár 1060/3009/719/5/2020 iktatószámú Támogatói Okirata alapján, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében 3.478.597 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatban és a Támogatói Okiratban foglaltak megvalósítása érdekében, Projektmenedzsment feladatok ellátásra vonatkozóan árajánlatok bekérése szükséges. Árajánlatok benyújtására a következő cégeket kérem fel:
- Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (3630 Putnok, Kossuth út 5.),
- KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. (3780 Edelény, Borsodi út 2.),
- Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.),
- BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Hunyadi János u. 5.)

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen