Kivételes nyugellátásemelés és egyszeri segély

Az 1997. évi LXXXI. tv. 66. §. (1) b. pontjában foglaltaknak megfelelőn – az arra jogosult kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátásemelést és egyszeri segélyt engedélyezhet.

Az 1997. évi LXXXI. tv. 66. §. (1) b. pontjában foglaltaknak megfelelőn – az arra jogosult kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátásemelést és egyszeri segélyt engedélyezhet.
Az egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor, melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).

Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelem nem haladja meg

- a 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.

Nem engedélyezhető egyszeri segély annak, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. §. (2) bekezdésének a) – c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 Ft-ot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes nyugdíjában részesül. Valamint, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. §. (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézményben van elhelyezve.

A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is figyelembe kell venni.

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelmet a http://www.felsonyarad.hu/nyomtatvanyok.php oldalról letölthetik és a szükséges igazolások csatolásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak valamennyi kormányablakában előterjeszthető.

A kérelemhez csatolni szükséges:
- a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kórházi, szakorvosi igazolást
- a havi rezsiköltségről szóló igazolást
- a havi gyógyszerköltség igazolást
- az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.


  • 2019.01.18.
  • B-A-Z. Megyei KH