Tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt napok csapadékmentes és enyhe időjárása miatt egyre többen kezdenek neki kerti munkáknak, emiatt az ország számos pontján gyulladt meg az aljnövényzet. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. Jelenleg Megyénkben TŰZGYÚJTÁSI TILALOM van érvényben.

TÁJÉKOZTATÓ
Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott van lehetőség, ahol van kifejezetten
erre vonatkozó rendelete az önkormányzatnak. Ez pontosan szabályozza, mely napokon,
milyen időintervallumban szabad a kertben zöldhulladékot égetni, ilyen szabályozás
hiányában tilos ez a tevékenység. Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. A külterületen végzett
égetés engedélyhez kötött, így előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a
lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetését.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a
jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
tűzvédelmi bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyelet alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez
a tűz gyors továbbterjedésének.
Avar és kerti hulladék égetése
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az
önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit,
körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell
érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és
kerti hulladék égetése.
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem
tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú –
berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési
szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:
 nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok –
készenlétben tartásáról;
 az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy
valóban kialudt.
Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában.
A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye,
ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ≤ 1 másodperc, eloltani ≥ 100 óra helyreállítani ≥ 100 év
Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:
 Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
 Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
 Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter
földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
 Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó
zsarátnokokat továbbvinni!
 Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
 Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos
Vonatkozó jogszabályok:
 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról
 54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 önkormányzati rendeletek
Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a
szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az
erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat)
állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM
OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken,
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon.
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások,
de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az
érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján
www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja
mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai
honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen
történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlapján:
www.katasztrofavedelem.hu.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó
körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról,
hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási
tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett
változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e
érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye
környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat
további információt.
Erdők tűzvédelme
Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora
tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és
tarlóégetések következtében gyullad meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és
felújításokban okozva igen jelentős károkat.
A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb
csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen
kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom
(fokozott tűzveszély) kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések
következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos
állományokban.
A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt
keletkezik.
A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet
meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb az
erdőtüzeket eloltani, és jóval nagyobb területeket érinthetnek, mint korábban.
Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe
van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó
helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége
karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos
feltételek biztosítottak legyenek.
A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos
fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét
meg kell tisztítani a tűz terjedését elősegítő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem
szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell
készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben
legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs
szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a
hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az
erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni,
hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül, amelyet a tevékenység megkezdése előtt az illetékes
katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben,
a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság
engedélye is szükséges.
Az erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító parkerdők területén
állandó és biztonságos tűzrakóhelyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az
erdőgazdálkodónak kell karbantartani, és az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek
megteremtéséről is neki kell gondoskodni. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi
rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.
Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet az alábbi
szabályok betartása mellett:
 a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől,
faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
 a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat,
hamu sem;
 amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy
készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
 az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról,
hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó –
annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult.
Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül, amelyet az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz az égetés
megkezdése előtt be kell jelenteni.
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakóhely
kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Amikor a tűzesetek bekövetkezésének valószínűsége nagy, az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI))
TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT (fokozott tűzveszély időszakot) állapíthat meg és hirdethet ki.
Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti
fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó
tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és
terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés,
tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása, kihirdetése, és visszavonása a
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a
NÉBIH EI tájékoztatja az érintett szervezeteket, közte az országos közszolgálati média
képviselőket is, a tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális térképet az érintett hatóságok hivatalos
honlapjukon közzéteszik. A BM OKF honlapján a térkép itt érhető el:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja
(https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu), www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is
elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen
aktuális állapot látható.

  • 2019.02.27.
  • Katasztrófavédelem