Intézmények

Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda

Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda
cim:Felsőnyárád, Alkotmány út 10.
telefon:(48) 347-061
e-mail:nyarfacskaovi@gmail.com
fenntartó:Önkormányzat
óvodavezető:Tariné Andrejcsik Eszter

OM: 028658

Alaptevékenysége: Óvodáskorú gyermekek intézményi nevelése fejlesztése, iskolára felkészítése. A Nyárfácska Óvoda Borsod-Abaúj- Zemplén megyében az Aggteleki Nemzeti park szomszédságában, a Szuha völgyében Felsőnyárádon helyezkedik el. Óvodánk 37 éve fogadja az óvodás gyerekeket. Személyem, 35 éve az intézmény vezetője. Két tagóvodánk a szomszédos településeken: Felsőkelecsény és Alsószuha községekben látja el az óvodai feladatokat. Székhely óvoda Felsőnyárád; 40, Alsószuha; 20, Felsőkelecsény; 20; összesen 80 férőhellyel rendelkezünk. Három telephelyen négy vegyes (osztatlan) csoportban nevelődnek óvodásaink. Pedagógiai munkánkat a 2013-ban, majd 2015-ben átdolgozott program szerint szervezzük, melynek alapja a kompetencia alapú óvodai program. Intézményünket nem csak a helybéli, de a közeli falvakban lakók is szívesen választják, így minden évben bejáró gyermekeinket is ellátjuk. Az óvodás gyermekek és a szakma szeretete vezérli nevelőtestületünket, hiszen nyitottak vagyunk minden innovatív kezdeményezésre, és a gyermekek nevelésében, mindenkor igyekszünk a szülők partnerei lenni.

A sajátos nevelési igényű óvodások számára egyéni felzárkóztató program keretén belül igyekszünk segíteni a fejlődésben, valamint a pedagógiai szakszolgálat és az egyénre szabott fejlesztő szakemberek bevonásával végezzük fejlesztési feladatainkat. Integrációs pedagógiai programunk, melyet 2007-től működtetünk, lehetőséget ad a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink felzárkóztatására és tehetség gondozásra egyaránt.

Óvodánk jellemzői: Az óvoda minden dolgozója részt vesz a gyermekek mindennapi közösségi életének a szervezésében, az egészséges életmód szokásainak kialakításában, és az egyes tevékenységek megvalósításában. Az intézmény nélkülözhetetlen tárgyi feltételei adottak, így higiénikus, családias, esztétikus csoportszobáink biztosítják a gyermekek fejlődését. Az udvari játéktevékenység lehetőségei és azok feltételei adottak,a pályázati úton elnyert udvari eszközeink biztosítják a gyermekek számára a megfelelő mozgás és játék fajták gyakorlását,így járulunk hozzá a gyermekek mozgásigényének fejlesztéséhez,az egészséges életmód kialakításához és a biztonságos udvari környezet megteremtéséhez. Egészségmegőrző program keretében Parajdi só- homokozók rendszeres használatával egészséges klímát hozunk létre a csoportszobáinkban, mely lehetőséget ad a légúti fertőzések kezelésére, és az egészséges életmód aktívabb fejlesztésére. Hetente egy alkalommal, ökumenikus hittan foglalkozások, játékos angol nyelvoktatás , gyermek néptánc, teszik a délutáni időszakot változatossá, hasznossá. Személyi feltételek: Nevelőtestületünk létszáma: 6fő óvónő. Iskolai végzettség alapján: 6fő felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus.2 fő óvodapedagógus fejlesztő pedagógiai végzettséggel rendelkezik, 2 fő óvodapedagógus szakvizsgával,közoktatás vezetői szakkal közülük 1 fő tanári végzetséggel is rendelkezik. Munkaköri beosztás alapján óvónőink a következő módon oszlanak meg: 1 fő óvodavezető,2 fő tagóvoda vezető,3 fő beosztott óvónő. Szakmaiságunkról: Nevelőtestületünk munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. Szívesen vesznek részt szakmai továbbképzéseken, az újítások iránt nyitottak. A T. Á.M.O.P. Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése elnevezésű projekt hatalmas lehetőséget adott az óvodapedagógusoknak a szakmai fejlődés terén, több mint 120 órai továbbképzésen vettek részt melyek elvégzése során szakmai képzettségük gazdagodott,új korszerű módszerekkel bővíthették szakmai tudásukat, 2008-2014 időszakban az IPR- pályázatunk az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás ,közösségformálás, pedagógiai feladataiban adtak nagy előrelépést a nevelőtestület tagjainak. TIOP, Eszközfejlesztési, által az óvodánk szakmai, tárgyi színvonala jelentősen korszerűsödött, fejlődött. Nevelő munkánkat segíti még 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens. Óvodánk gyermekétkeztetési feladatait 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács és 3 fő kisegítő dolgozó is Összesen tehát az óvoda személyi állománya 17 főből áll,15 fő nő 2 fő férfi. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott Pedagógiai Program alapján valósulhat meg, és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

Kapcsolodó képek
Kapcsolodó dokumentumok
Back to Top