Intézmények

Védőnői Szolgálat

Védőnői Szolgálat
cim:Felsőnyárád, Felvég út 4.
telefon:48/347-744
e-mail:vedono.fnyarad@parisat.hu
fenntartó:Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Jákfalva, Dövény települések Önkormányzatai
web:www.felsonyarad.hu
Védőnő:Szabonné Bóta Erika

Ellátandó települések: Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Jákfalva, Dövény Várandós tanácsadás időpontja: minden hét szerda 12:00-14:00 óra, Csecsemő tanácsadás időpontja: minden héten szerda 14:00-16:00 óra.

Milyen feladatokat lát el a védőnő?
1. nővédelem, ezen belül: családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.
2. várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint,
3. gyermekágyas anyák gondozása keretében segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
4. 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási intézményben,
5. óvodában a védőnői feladatok végzése,
6. oktatási intézményben a 6-18 éves korú tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
7. oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása;
8. családgondozás keretében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához;
9. gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, ill. hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek
bántalmazása, elhanyagolása esetén;
10. tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről;
az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Back to Top