rendelet tárgy
10/1998 (08.05.) Felsőnyárád község jelképeiről és azok használatáról
07/2001 (02.21.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
04/2004 (04.07.) A helyi építészeti örökség védetté nyilvánításáról
09/2004 (06.30.) A helyi építési szabályzatról
18/2006 (11.29.) A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról
07/2013 (05.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
» a rendelet melléklete
10/2013 (09.10.) a közterület filmforgatási célú használatáról
15/2013 (11.05.) a magánszemélyek kommunális adó mértékéről
16/2013 (11.05.) a helyi iparűzési adó mértékéről
18/2013 (10.30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
» a rendelet melléklete
11/2014 (09.10.) a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
12/2014 (11.05.) a képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról
04/2015 (02.27.) a települési támogatásról
» a rendelet melléklete
08/2015 (07.31.) a tűzgyújtás helyi szabályairól
11/2015 (09.22.) a talajterhelési díjról
» a rendelet melléklete
02/2016 (02.23.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
08/2016 (07.15.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
» a rendelet melléklete
10/2016 (10.05.) az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
02/2017 (03.13.) a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról
05/2017 (05.03.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerség egyeztetés szabályairól
07/2017 (06.27.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról
09/2017 (09.01.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
11/2017 (12.14.) a településkép védelméről
» a rendelet melléklete
01/2018 (01.31.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"
02/2018 (03.05.) Felsőnyárád 2018. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
03/2018 (03.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
» a rendelet melléklete
08/2018 (10.16.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
» a rendelet melléklete
01/2019 (01.24.) A köztisztviselői illetményalapról
02/2019 (03.04.) Felsőnyárád 2019. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
04/2019 (04.23.) A 2018. évi költségvetése végrehajtásáról
» a rendelet melléklete