rendelet tárgy
10/1998 (08.05.) Felsőnyárád község jelképeiről és azok használatáról
04/2004 (04.07.) A helyi építészeti örökség védetté nyilvánításáról
09/2004 (06.30.) A helyi építési szabályzatról
18/2006 (11.29.) A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról
07/2013 (05.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
» a rendelet melléklete
10/2013 (09.10.) a közterület filmforgatási célú használatáról
18/2013 (10.30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
» a rendelet melléklete
11/2014 (09.10.) a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
08/2015 (07.31.) a tűzgyújtás helyi szabályairól
11/2015 (09.22.) a talajterhelési díjról
» a rendelet melléklete
02/2016 (02.23.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
10/2016 (10.05.) az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
02/2017 (03.13.) a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról
05/2017 (05.03.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerség egyeztetés szabályairól
09/2017 (09.01.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
11/2017 (12.14.) a településkép védelméről
» a rendelet melléklete
01/2018 (01.31.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"
03/2018 (03.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
» a rendelet melléklete
09/2019 (11.04.) A képviselők tiszteletdíjáról
01/2020 (03.02.) Felsőnyárád 2020. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
04/2020 (06.17.) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
» a rendelet melléklete
05/2020 (08.11.) A közművelődésről
08/2020 (08.27.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról
09/2020 (10.09.) A díszpolgári cím adományozásának rendjéről
» a rendelet melléklete
01/2021 (02.24.) Felsőnyárád 2021. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
03/2021 (05.20.) A falugondnoki szolgálatról
05/2021 (05.27.) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
» a rendelet melléklete
07/2021 (08.30.) A települési támogatásról
» a rendelet melléklete
01/2022 (02.21.) Felsőnyárád 2022. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
03/2022 (05.10.) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
» a rendelet melléklete
07/2022 (10.26.) a magánszemélyek kommunális adó mértékéről
08/2022 (10.26.) a helyi iparűzési adó mértékéről
02/2023 (02.22.) Felsőnyárád 2023. évi költségvetéséről
» a rendelet melléklete
03/2023 (03.20.) a temetőről és a temetkezések rendjéről
05/2023 (04.27.) a 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
» a rendelet melléklete
10/2023 (08.30.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
» a rendelet melléklete